Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 238 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 6 / 238 Next Page
Page Background

6

E

ls darrers anys hi ha hagut una demanda creixent de guies i mapes que

serveixin per conèixer i interpretar millor el paisatge natural. Aquesta

demanda ha propiciat l’aparició de nombrosos llibres i guies que inclouen,

ambmés omenys profusió, aspectes geogràfics, botànics, zoològics, ecològics o

etnogràfics dels espais naturalsmés significatius del territori espanyol. Malgrat tot,

hi ha una notable absència de guies que tractin els aspectes geològics del paisatge

dels espais naturals protegits. Això és especialment notori pel que fa al Parc

Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, on l’espectacular morfologia

glacial que el caracteritza representa un atractiu extraordinari per als visitants.

La necessitat de guies geològiques de qualitat que permetin als usuaris no

professionals conèixer i comprendremillor els processos geològics que formen el

paisatge, ha dut l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, amb el suport de l’Organisme

Autònom Parcs Nacionals, a abordar l’elaboració d’una sèrie de «Guías Geológicas

de Parques Nacionales».

L’objectiu fonamental d’aquesta sèrie és produir i editar guies geològiques dels

parcs nacionals que gaudeixen d’un interès geològic, unes dimensions, un nombre

de visitants o de demandes socials que aconsellin fer aquest tipus de publicació.

L’objectiu específic és que els visitants i els estudiosos d’aquests espais naturals

protegits disposin d’una guia en què itineraris, punts d’interès, processos geològics

observables i formes geològiques singulars apareguin descrits amb rigor científic i

amenitat divulgativa.

PRESENTACIÓ